Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.viavissa.com

 

1. Podmiot odpowiedzialny

Jeździecki sklep internetowy www.viavissa.com prowadzony jest przez Agnieszkę Zdunek Siedziba sklepu ul. Gołęszyców 32 41-608 Świętochłowice. NIP:6272576875. Agnieszka Zdunek jest administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). Aby skontaktować się z administratorem, napisz e-mail na adres biuro@viavissa.com.

2. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, takie jak:
  – imię i nazwisko użytkownika,
  – numer telefonu,
  – adres dostawy,
  – adres rozliczeniowy,
  – adres e-mail.

Powyższe dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umów.

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”) w celu:

– zapewnienia prawidłowego działania strony www.viavissa.com. Na podstawie plików cookies automatycznie dobierany jest preferowany język strony oraz waluta, a także zapamiętywane jest ostatnio użyte konto, jeżeli użytkownik nie wylogował się z niego. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. – pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • Określania wieku, płci oraz zainteresowań użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności sieci Google.

3. Podstawa prawna, zakres oraz okres przechowywania danych osobowych.

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego klienta w sklepie internetowym. Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania:

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres:

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku usługobiorców lub klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) klienta.

4. Odbiorcy danych osobowych

 • Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy- w przypadku klienta, który korzysta w ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi.
 • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta.
 • Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

5. Profilowanie klientów w sklepie internetowym

Administrator danych cyklicznie analizuje statystki dotyczące wydatków poszczególnych klientów na stronie sklepu internetowego www.viavissa.com i według ich poziomu może podjąć decyzję o przydzieleniu klienta do tzw. grupy rabatowej, która posiada zapisane na koncie zniżki na produkty w sklepie Viavissa na ustalonym wcześniej poziomie. O możliwości przydzielenia klienta do grupy rabatowej wraz z wysokością przydzielonego rabatu jest on informowany specjalną wiadomością e-mail. Klient musi wyrazić zgodę na przydzielenie do proponowanej grupy rabatowej.

6. Prawa podmiotu danych osobowych

-Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych przez ich podmiot. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-Prawo do sprzeciwu- z przyczyn związanych z szczególną sytuacją podmiotu danych osobowych – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

-Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Newsletter

Poprzez zapis na newsletter, który polega na pozostawieniu w formularzu zapisu na newsletter adresu mailowego danego użytkownika wyrażają on zgodę na otrzymywanie od sklepu drogą elektroniczną spersonalizowanych informacji na temat nowych produktów oraz promocji w zakresie oferowanych przez sklep usług. W każdym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji klikając w odpowiedni przycisk w treści newslettera.

8. Google Analytics

Strona www.viavissa.com korzysta z narzędzia Google Analytics służącego na analizy statystyk i przepływu użytkowników udostępnianego przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Narzędzie to umożliwia analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej na podstawie plików cookies zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. Informujemy, że przesyłane do Google dane podlegają anonimizacji IP, co oznacza, że podczas dokonywania administratora analizy statystyk strony www.viavissa.com nie istnieje możliwość powiązania danych o zachowaniu użytkownika z jego danymi osobowymi. Każdemu z użytkowników strony www.viavissa.com przysługuje możliwość zablokowania wysyłania informacji do usługi Google Analytics poprzez instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl